Mindset Tennis

Reis- en annuleringsvoorwaarden

WIJZIGING OF ANNULERING DOOR MINDSET TENNIS

Mindset Tennis, ook opererend onder de naam Mindsetreizen, behoudt zich het recht voor om wegens gewichtige redenen een reis te annuleren c.q. te wijzigen. Onder gewichtige redenen wordt verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere verbondenheid van Mindset Tennis aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Onvoldoende deelname geldt te allen tijde als een gewichtige reden. Mindset Tennis biedt de deelnemers in dat geval een alternatief indien en zover dat mogelijk is.

Voor alle andere annuleringsgevallen zie hieronder:

Boekingen

De reisovereenkomst komt tot stand zodra Mindset Tennis het officiële online inschrijfformulier heeft ontvangen. Na boeking ontvangt u een bevestiging via e-mail van Mindset Tennis..

Bevestiging

Binnen 14 dagen ontvang u een e-mailbevestiging inclusief factuur met alle reisbescheiden in de bijlage.

Wijzigingskosten

Indien er op uw eigen verzoek wijzigingen moeten worden aangebracht in een reeds gemaakte en bevestigde reservering, worden wijzigingskosten à € 10 per keer in rekening gebracht.

Overige Voorwaarden

1. Deelname geschiedt op eigen risico. Mindset Tennis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan haar deelnemers, door welke oorzaak dan ook. Evenmin is Mindset Tennis aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Eventuele fouten of vergissingen in de brochure of op deze site zijn niet bindend.

2. Wanneer een gewenste reis al is volgeboekt, zal Mindset Tennis u een hopelijk passend alternatief bieden en in elk geval aangeven voor welke reizen nog plaats is.

3. Bij inschrijving online voldoet u per omgaande het volledige bedrag.

4. Door de betaling van het op de factuur vermelde totaalbedrag verklaart de deelnemer zich akkoord met de gegevens zoals op de factuur vermeld en met de reis- en annuleringsvoorwaarden van Mindset Tennis.

5. Binnenkomst van uw inschrijving bij Mindset Tennis betekent het aangaan van de betalingsverplichting.

6. De verantwoordelijkheid voor het vervoer naar en van de plaats van bestemming ligt volledig bij de deelnemer. Bij vertraging of andere calamiteiten tijdens het vervoer naar en van de reisbestemming is er geen restitutie van de tennisreissom mogelijk. Er is geen restitutie voor maaltijden en trainingen die de deelnemer mist door vertraging of andere calamiteiten tijdens het vervoer.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen dienen via e-mail kenbaar gemaakt te worden met opgave van reden(en). Bij alle annuleringen tot 8 weken voor vertrek geldt dat wij € 95 annuleringskosten in rekening brengen. Bij annuleringen binnen 8 weken voor vertrek gelden de volgende tarieven.

Annuleringskosten

  • 64 tot 43 dagen voor vertrek
    15 % van de reissom met een minimum van €95
  • 42 tot 28 dagen voor vertrek
    50 % van de reissom 
  • 27 tot 14 dagen voor vertrek 
    75 % van de reissom 
  • binnen 13 dagen tot op vertrekdatum of aanvangsdatum van de desbetreffende reis: 100 % van de reissom

Mindset Tennis behoudt zich het recht voor om tennisreizen te annuleren als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, of in geval van natuurlijke invloeden, natuurrampen, grensproblemen, stakingen, politieke situaties of welke andere overmachtsituatie dan ook. Annuleren door ons om een van genoemde redenen betekent altijd restitutie van de totale reissom, zonder recht voor de deelnemers op schadevergoeding. 

COVID code rood tijdens de tennisreis

In geval van Covid evacuatie gedurende de tennisreis ontvangt de deelnemer €100 retour per persoon.

Mindset Tennis speelt geen rol in het repatriëren. 

Chamonix september 2020
MENU